Opstellingen

Als je je hart volgt, klopt het

Als je een vraag hebt waar je graag antwoord op wilt krijgen, is het heel zinvol om een opstelling te doen. Tijdens een opstelling vertegenwoordigen andere deelnemers (de zogenaamde representanten) datgene waar je meer zicht op wilt krijgen. Samen kijken we welke elementen met je vraag te maken hebben.
Deze elementen kunnen dan opgesteld worden door de representanten, die je daarvoor zelf uitnodigt. Hoe deze elementen zich verhouden tot elkaar en de vraagsteller, geeft een helder beeld van wat er speelt t.a.v. de gestelde vraag.

Het doen van een opstelling wordt door deelnemers als heel zinvol ervaren, omdat ze direct duidelijk inzicht geven en helend werken, zowel voor mensen die de opstelling krijgen als voor de representanten.
Mensen die een opstelling hebben gedaan, geven bovendien vaak aan dat ze door de opstelling het gevoel hebben dat er al iets is veranderd.

Opstellingen
Deze dag is er ruimte voor 4 tot 5 en misschien zelfs 6 opstellingen. Je kunt je aanmelden als opsteller (jouw vraag wordt dan opgesteld) of als representant.
En als jouw vraag niet wordt opgesteld, dan kun je representant zijn voor een andere opsteller.

Hoe?
De opstellingen begeleid ik op een intuïtieve manier, waarbij ik met één representant begin. Ik volg zoveel mogelijk wat er gebeurt en laat dan bijna als vanzelf de opstelling verder vorm krijgen.
NB Hoewel er soms familieleden opgesteld worden, geef ik geen specifieke familieopstellingen.

Voor wie?
De eendaagse workshop opstellingen, is bedoeld voor iedereen die graag helderheid wil over een vraag op een manier die tevens helend en veranderend werkt.

Wanneer?

Datum wordt in overleg geprikt bij voldoende aanmeldingen

Waar?

Omgeving Harderwijk

Investering in jezelf

Voor opstellers €97,00 voor representanten €20,00 beide inclusief btw, koffie en thee

Voor meer informatie en aanmelding

Vul het contact formulier in of bel met
0341 – 414 929

Reacties van deelnemers